Ляшківська громада
Царичанський район, Дніпропетровська область

Додатки до рішення про сільський бюджет на 2018 рік

    Додаток №3
до рішення  сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"     від 26січня2018 року     №269-32/7
     
Міжбюджетні трансферти  з сільського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік  
            грн  
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Дотації з сільського бюджету Субвенції з сільського бюджету РАЗОМ
Субвенція загального фонду на:
Код КПКВКМБ 0319150 Код КПКВКМБ 0319410 Код КПКВКМБ 0319770
Інші субвенції в тому числі:
Інші додаткові дотації Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам     
04527000000 Царичанська ОТГ 122300,00 1655000,00       1777300,00
4320200000 Районний  бюджет 46041,00         46041,00
4100000000 Обласний бюджет     2200,00     2200,00
  Всього 168341,00 1655000,00 2200,00     1825541,00
Секретар сільської ради     Н.П.Шарівська      
           
        Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ляшківської сільської ради на 2017-2021 роки  рішення сесії  №50-9/7 від 30,03,2016 року 243341 1022 244363
        у тому числі :      
0300000     Виконавчий комітет Ляшківської сільської ради   243341 1022 244363
0310000     Виконавчий комітет Ляшківської сільської ради   243341 1022 244363
0316060 6090 0640 Інша діяльність усфері житлово -комунального  господарства   75000   75000