A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ляшківська громада
Дніпропетровська область, Царичанський район

Рішення про сільський бюджет на 2017 рік

М І С Ц Е В Е   С А М О В Р ЯДУ В А Н Н Я

ЛЯШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

сімнадцята   сесія

 

 
 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про  сільський бюджет на 2017 рік

 

      Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням обласної ради від 02 грудня 2016 року №116-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік», враховуючи висновки постійних комісій сільської  ради, сільська  рада вирішила :

 

1 .  Визначити на 2017 рік:

доходи  сільського  бюджету в сумі   10431,0 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 10333,4 тис. грн, доходи спеціального фонду сільського бюджету -  97,6 тис. грн,   згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету в сумі 10431,0 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету – 10333,4 тис. грн, видатки спеціального фонду сільського бюджету 97,6 тис. грн;

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду -  10333,4 тис. грн та спеціальному фонду 97,6 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 20,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Надати право виконкому сільської ради у процесі виконання сільського бюджету протягом бюджетного року своїм рішенням з наступним затвердженням його на черговій сесії сільської ради  вносити зміни до цього рішення:

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію ” (зі змінами) та від 02 грудня 2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

вносити зміни до мережі розпорядників  коштів сільського бюджету;

здійснювати перерозподіл  видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу  бюджетних  призначень  головного  розпорядника  коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків до  рішення сільської  ради, у тому числі переліку об'єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету.

6.  З метою забезпечення ефективного та своєчасного використання коштів, які надходять до сільського бюджету у вигляді додаткових дотацій та субвенцій  з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, ураховуючи періодичність проведення сесій сільської ради,  надати право виконкому сільської ради  своїми рішеннями збільшувати (у виняткових випадках – зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів з подальшим затвердженням їх на сесії сільської ради.

У процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням керівника бюджетної установи, дозволити сільському голові своїм розпорядженням вносити зміни до помісячного розпису доходів і видатків сільського бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень  по загальному та спеціальному фондам  сільського бюджету.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017  рік за  їх економічною структурою :

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111);

- нарахування на оплату праці ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- інші виплати населенню (код 2730);

- трансферти органам державного управління інших рівнів  (код 2620).

 

      8. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) галузевих програм   у сумі  101,7 тис. гривень (додаток 5)

 

      9. На виконання  вимог Бюджетного кодексу України:

 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. (додаток 4)

10. Зобов»язати розпорядників коштів сільського бюджету, керівників бюджетних установ:

не збільшувати штатну чисельність працівників бюджетних установ;

утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

11. Згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України доручити сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів та в частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є кошти, які передаються з загального фонду сільського бюджету.

15.Додатки 1-5 до цього рішення є невід»ємною частиною.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку .

 

    Сільський голова                                                                             Ю.В. ОМЕЛЯН                                            

     

 

 С.Ляшківка

 від 23.12.2016року

       №152-17/7

 

      до рішення сільської ради  
      "Про сільський бюджет на 2017 рік"
      від 23 грудня 2016 року  
      №152-17/7    
Доходи сільського бюджету на 2017 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3429825,00 3427625,00 600,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   1839742,00 1839742,00    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1839742,00 1839742,00    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 988073,00 988073,00    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 830587,00 830587,00    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 21082,00 21082,00    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   177850,00 177850,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 177850,00 177850,00    
18000000 Місцеві податки 1410033,00 1410033,00    
18010000 Податок на майно 526562,00 526562,00    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1265,00 1265,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   11419,00 11419,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   331144,00 331144,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   38541,00 38541,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   144193,00 144193,00    
18050000 Єдиний податок   883471,00 883471,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  106912,00 106912,00    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 776559,00 776559,00    
19000000 Інші податки та збори  600,00   600,00  
19010000 Екологічний податок  600,00   600,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  600,00   600,00  
20000000 Неподаткові надходження   1600,00 1600,00    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   200,00 200,00    
21080000 Інші надходження   200,00 200,00    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  200,00 200,00    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1400,00 1400,00    
22090000 Державне мито   1400,00 1400,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   600,00 600,00    
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   800,00 800,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   97043,00   97043,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  97043,00   97043,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  97043,00   97043,00  
РАЗОМ ДОХОДІВ   3526868,00 3429225,00 97643,00  
40000000 Офіційні трансферти   6904200,00 6904200,00    
41000000 Від органів державного управління   6904200,00 6904200,00    
41020000 Дотації 2227500,00 2227500,00    
41020100 Базова дотація 706100,00 706100,00    
  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 1521400,00 1521400,00    
41030000 Субвенції   4676700,00 4676700,00    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2981700,00 2981700,00    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1695000,00 1695000,00    
ВСЬОГО ДОХОДІВ   10431068,00 10333425,00 97643,00  
           
           
  Секретар сільської ради     Н.П.Шарівська  
      Додаток №3
до рішення  сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2017 рік"                                                 від 23 грудня 2016 року                                                              №152-17/7
     
Міжбюджетні трансферти  з сільського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2017 рік  
            грн  
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Дотації з сільського бюджету Субвенції з сільського бюджету РАЗОМ
Субвенція загального фонду на:
Код КПКВКМБ 0318700 Код КПКВКМБ 0318390 Код КПКВКМБ 0318801
Інші субвенції в тому числі:
Інші додаткові дотації Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виконання заходів районної Програми "Здоров'я населення Приорілля на 2016-2020 роки" на виконання заходів Програми розвитку архівної справи комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів" Царичанської районної ради на 2017 рік
04320200000 районний бюджет 208530,00 1695000,00 41137,00 23127,00 18010,00 1944667,00
  Всього 208530,00 1695000,00 41137,00 23127,00 18010,00 1944667,00
               
Секретар сільської ради                                Н.П.Шарівська      

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь